Dostoievski. Osho

Citesc, în paralel, Dostoievski și Osho. Impresionantă diferența de vocabular.

Dostoievski: boală, răutate, deșirat, ocolea, neliniștitor, ticălos, nerăbdare, rușine, asprime, canalie, filfizon, mormăie, ocară, ironie, ipohondru, surescitat, ceartă, îngrozit, aiureli, prost, stupid, banal, greșeală, zgârcenie, grijă, pleavă, rău, mormânt, bănuieli, delir, ursuz, dușman, lacrimi, bani, renume, nerușinare, frică, groază, suferință, nărav, rușine, îndurerat, posomorât, iritat, bodogănind, copleșit, fleacuri, stoicism, mizerie, necaz, încăpățânare, primejdios, neplăcut, de neîndurat, încordat, zdruncinat, nebun, rânjet, fanfaron, scuipă de necaz, fețe supte și bolnăvicioase, dispreț, insultă, fricos, plâns, speriat, spaimă, răutate, mânie, mințit, tremurând, întunecat, josnic, smulse, frânt, șovăind, amar, absurd, ecou trist, vedenie, neliniște, învinuire, etc.

Osho: uimire, valoros, mister, poezie, inocență, viu, bucurie, imaginație, răsărit, colosal, curaj, respirație, răspuns, limpezime, sincer, iluminare, senin, mister, energie, conștient, beatitudine, joacă, vast, extaz, inepuizabil, aripi, lumină, curcubeu, înțelepciune, cunoaștere, mirare, zâmbet, cucerire, oaspete, zori, disponibil, dans, început, punți, poartă, identitate, proaspăt, adânc, vise, dorințe, atemporal, eternitate, copleșit, privește, nemărginire, puritate, benefic, umanitate, explorează, portic, autentic, crești, accepți, celebrare, rebel, pur, absurd de frumos, transcendență, hilar, chicoteală, surpriză, etc.

Și totuși, mesajul este același:

Din lumea întreagă se puteau salva doar oamenii curați la suflet, oamenii aleși, destinați să dea naștere unei noi omeniri, să reînnoiască viața, să purifice pământul. (Dostoievski)

Până acum, omul simplu nu a fost scopul societății umane. (Osho)

(Par inversate formulările? Nu sunt.)